www.intuitu.cat

SORTEIG DE PRIMAVERA

SORTEIG DE PRIMAVERA:

TALLER INDIVIDUALITZAT #VEO

✨ ✨ Vine a desenvolupar la capacitat de veure-hi sense els ulls ✨ ✨

Sortegem un taller d’iniciació individualitzat de 3,5 hores, a escollir online o presencial, per a una persona per iniciar-se en l’entrenament d’ampliar la intuïció i veure-hi sense els ulls. 

 

COM PARTICIPAR AL SORTEIG DE PRIMAVERA DE L’INSTAGRAM

Sortegem un taller d’iniciació individualitzat de 3,5 hores, a escollir online o presencial, per a una persona per iniciar-se en l’entrenament d’ampliar la intuïció i veure-hi sense els ulls. 

– Segueix-nos al nostre instagram @intuitu_veo
– Fes un comentari en aquest post etiquetant qualsevol persona que també li pugui interessar (com més comentaris, més possibilitats de guanyar el sorteig)

Consulta les bases del sorteig a continuació. Data del sorteig 5 d’abril a les 21h. 

script>

 

 

BASES LEGALS DEL SORTEIG A INSTAGRAM

 

1. Empresa organitzadora de la promoció
El centre Intuitu organitza amb fins promocionals el sorteig (Vine a veure sense els ulls) a desenvolupar a través d’Instagram amb Ajuda de la plataforma commentpicker. La promoció és exclusiva per a usuaris majors de 16 anys d’ACORD amb el que disposa l’apartat de condicions per participar-hi.

2. Data d’inici i finalització de la promoció
La promoció s’iniciarà el dia 24 de març del 2021 a les 20: 00h i finalitzarà el dia 5 d’abril del 2021 a les 21: 00h.

3. Requisits de participació i mecànica de la promoció
Els Requisits de participació seran els Següents: Podran participar aquelles persones que siguin majors de 16 anys i que tinguin un compte d’Instagram activa.
La mecànica de la promoció serà la següent:

Els participants hauran de ser seguidores del compte @intuitu_veo i deixar un comentari etiquetant a un amic en la publicació del sorteig.
Es registrarà una participació per cada comentari. Múltiples comentaris etiquetant persones diferents esdevindran en múltiples participacions i per tant en més possibilitats de guanyar el sorteig.
No es comptabilitzaran aquelles participació de comptes que infringeixin les normes de la comunitat d’Instagram o que presentes característiques pròpies de comptes fraudulentes o falses.

4. Condicions generals de la promoció i premis:
Es triarà un guanyador i dos suplents mitjançant el sorteig aleatori realitzat a través de la plataforma commentpicker el dia 5 d’abril del 2020. Es comunicarà a través d’IG Stories i a través d’un comentari al mateix post que tancarà el sorteig.
El guanyador obtindrà com a premi la participació en un taller de visió intuïtiva totalment personalitzat. En cas que el guanyador ja hagués gaudit del taller li regalaríem una sessió extra per seguir ampliant la intuïció.

5. Limitacions
Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les bases, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.

No podran participar en la promoció les Següents persones:
Els treballadors del centre Intuitu.
Les persones físiques que participen directament o indirectament en la creació de la promoció.
Qualsevol altra persona física que hagi participació directa o indirectament en l’organització d’aquest sorteig o hagi estat involucrada directament o indirectament amb el centre.

Sobre la recollida de el premi:
Al llarg de les següents hores posteriors a la finalització del sorteig, Intuitu es posarà en contacte amb el guanyador/a per comunicar-li el premi i concretar els detalls logístics per poder rebre’l. El guanyador podrà decidir si realitzar-lo en format on-line o presencial, en les franges horàries que se li proposaran. També podrà escollir si
realitzar ell/a el taller o regalar-lo a algun amic o familiar.

6. Publicació de comentaris o opinions
No es permeten comentaris o opinions on el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que vulnerin els Drets de Tercers.

Tampoc es permeten comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la llibertat de creences, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels Danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la promoció.

7. Exoneració de responsabilitat
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desplegament d’aquesta promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l’ús que faci el participant respecte el premi que obtingui d’aquesta promoció, i no assumim responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir els participants, guanyador o tercers.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial de el premi. En cas que aquesta promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control d’Intuitu i que afecti el
normal desenvolupament del sorteig, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

8. Instagram
La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada cap manera a Instagram de manera que els participants alliberen Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.

9. Protecció de dades personals
L’empresa responsable del tractament de les seves dades és Intuitu, que pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.
De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada
participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer titularitat d’Intuitu per tramitar la participació en el concurs i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador.
L’informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents finalitats:

Comunicar al participant el premi en cas de ser guanyador.

Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a Intuitu, qualsevol modificació. Intuitu es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot participant que hagi
facilitat dades falses.
Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-responsabilitzar Intuitu de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.
Els participants tenen dret a (I) accedir a les seves dades personals, així com a (II) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (III) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, ( IV) oposar-se a el tractament de les seves dades i (V) sol·licitar la seva portabilitat.
Els participants poden exercir tots aquests drets comunicant-ho per missatge privat en la mateixa xarxa social indicant, el motiu de la petició.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades
personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no estar satisfet amb l’exercici dels seus drets.
L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

10. Canvis
Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.
11. Legislació aplicable i jurisdicció
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases en els jutjats i tribunals de la ciutat.

 

 

Coneixes algú que li interessi? Comparteix-ho amb ell!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Tenim nova web

Descobreix les últimes novetats i aprenentatges sobre la capacitat de veure-hi sense fer servir els ulls!

×