www.intuitu.cat

Curs de Visión Extraocular i Intuïció ampliada per a nens i joves

 

*Primera sessió 80€, totes les següents a 50€.

1. La Visió Intuïtiva: El curs d’Intuitu de Visión Extraocular i Intuïció ampliada per a infants i joves

La Visió Intuïtiva és el nom que donem al nostre curs de Visión Extraocular i Intuïció Ampliada. La primera és la capacitat de percebre l’entorn físic inmediat sense la necessitat de fer servir els ulls. La segona, és la capacitat de fer servir la intuïció per descobrir informacions que no podríem saber només fent ús dels sentits o la lògica, i sobretot, com aplicar aquesta intuïció a la vida quotidiana. 

La Visió Intuïtiva és una capacitat humana que tots podem desenvolupar, especialment els més joves, i que és coneguda en alguns llocs del món com visión extraocular, veure sense els ulls, infovison, vibravision, mindsight, eyeless sight o getaran, entre molts d’altres noms.

La millor edat per desenvolupar aquesta capacitat és entre els 6 i els 12 anys, tot i que els adolescents fins als 16 també mostren molta facilitat i grans capacitats en el seu desenvolupament. Aquest curs, tal i com està plantejat, va adreçat precisament a aquests dos públics. Passats els 16 anys recomanem participar als cursos d’adults.

2. ELS 4 PILARS DE LA VISIÓ INTUÏTIVA

Per desenvolupar la visión extraocular o intuïtiva cal treballar a fons els següents 4 pilars:

visión extraocular

I. La capacitat de percebre informacions subtils. Hi ha estudis, com els Bruce H. Lipton que indiquen que la nostra part conscient és capaç de captar fins a 40 estímuls per segon mentre que la nostra part subconscient és capaça de captar fins a 20.000.000 en un mateix interval. Si volem augmentar la nostra intuïció o la dels nostres fills, hem d’entrenar-nos per aprendre a tranquilitzar la ment i acostar-nos a aquest món subconcient per començar a ser més sensibles a aquestes informacions subtils. Per aconseguir-ho ensenyem als nostres participants eines per meditar i respirar.

II. La capacitat de visualitzar o treballar amb imatges. Si el primer pilar és la capacitat d’intuir, i explicaria la naturalesa del que entenem per intuïció, el segon pilar és la capacitat de convertir aquestes intuïcions en imatges. Aquí intervé la capacitat que tots tenim de visualitzar imatges dins de la nostra ment. Com més facilitat tinguem per visualitzar els nostres pensaments, imagnacions o records, més fort tindrem aquest suport on projectar de forma visual les nostres intuïcions.

III. Les creences limitants. Si una persona creu que no és prou capaç, que no és prou intel·ligent, que no ho aconseguirà, que ell/a sempre aprèn molt lentament i que li costa tot sempre més que als altres… Probablament aquesta capacitat no es manifesti o es manifesti amb molt poca força. Primer cal superar aquests obstacles , eliminar aquestes creences limitants (o d’altres com les pors o les tensions), que no només serà útil per veure-hi sense els ulls, sinó també en el dia a dia dels infants i joves.

IV. L’energia disponible. SI el participant es troba massa cansat, massa disgustat o té una alteració en el seu metabolisme, com per exemple una mica de febre, és difícil que pugui disposar de l’energia necessaria per realitzar aquesta activitat o per aconseguir mobilitzar-la correctament.

3. BENEFICIS DEL CURS

visió extraocular

AUGMENT DE L’ATENCIÓ I LA CONCENTRACIÓ

Si som capaços de captar les informacions subtils i codificar-les en forma d’intuïcions «visuals», significa que som capaços de parar atenció i concentrar-nos en aspectes poc perceptiblest. Si aquest entrenament s’aplica a d’altres aspectes de la vida,  l’augment de la capacitat d’atenció i concentració és un dels beneficis més grans d’aquest treball derivat de l’entrenament del primer pilar.

 

ELIMINA OBSTACLES I CREENCES LIMITANTS

Per veure-hi sense els ulls és necessari creure en un mateix i en les pròpies capacitats i per això cal eliminar aquells obstacles de la programació interna que ens impedeixen gaudir del nostre potencial. Això no és vàlid només per veure-hi sense els ulls, sinó que te efecte en la resta d’àmbits de la vida del participant.

visión extraocular

AUGMENT DE LA SEGURETAT I L’AUTOESTIMA

Quan activem la Visión Extraocular o Intuïtiva som més conscients de nosaltres mateixos. Això, juntament amb el treball d’eliminació de creences i obstacles del tercer pilar, fa que la gran majoria d’alumnes manifesti més seguretat i confiança en un mateix i que l’empoderament que s’experimenta augmenti l’autoestima.

visión extraocular

AUGMENT DE LES SEVES CAPACITATS

Gràcies al desenvolupament del segon pilar els participants poden millorar la seva capacitat de visualitzar i de treballar amb imatges. Si apliquen aquesta capacitat en altres àmbits poden notar una gran millora, per exemple, en la memòria visual. A més a més i conjuntament amb l’alliberació de creences alguns participants poden potenciar encara més la resta de capacitats.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Eliminant les experiències limitadores el teu fill o filla esdevindrà una persona autèntica i original; serà ella mateixa, menys influenciable i més segura en les seves relacions. Prendrà consciència del seu propi ser i podrà viure de forma més equilibrada i tranquil·la amb ella mateixa. Per altra banda, ser més receptiu a aquestes informacions subtils, li permetrà també, esdevenir més empàtic amb les persones del seu entorn.

AUGMENT DE LA CONSCIÈNCIA

Quan veiem sense els ulls en realitat estem veient amb els «ulls» de la nostra consciència. El participant pot desenvolupar un saber intern que el permetrà coneixer-se millor a ell/a i de l’entorn i comportarà el desenvolupament d’un saber molt més intuitiu.

4. COM ÉS EL CURS?

visión extraocular

DURACIÓ

El curs dura entre deu i dotze sessions, depenent de les necessitats del participant, a raó d’una sessió per setmana, on els estudiants desenvoluparan la seva visión extraocular així com també les seves capacitats i habilitats.

PERSONALITZAT

Les sessions són individuals per atendre millor les necessitats de cada alumne i s’adapten les activitats a la seva edat i nivell.

LÚDIC

Per tal d’afavorir l’aprenentatge amb la visión extraocular es realitzen diferents jocs i activitats de caire lúdic i divertits pels més menuts.

5. COM FUNCIONEN LES SESSIONS?

Les sessions es divideixen en dues parts. Una primera part que sol durar una hora (aproximadament) i que es realitza amb els participants amb els ulls tapats. I una segona part que sol durar entre 15 i 30 minuts de treball amb els pares del participant.

PRIMERA PART; AMB ELS INFANTS

A partir d’exercicis mentals i físics buscarem un estat de relaxació i concentració que permeti al nen poder treballar bé al llarg de la sessió. Aconseguirem que el cervell treballi en l’estat alfa o theta afavorint així que els beneficis de la sessió quedin més integrats.

A partir de certes imatges i contes explorarem el subconscient i la percepció que l’infant té d’aspectes importants de la seva vida i treballarem per eliminar aquelles experiències limitadores que puguin sorgir a partir d’aquesta exploració.

visió extraocular

Pràctica de la Visió Intuïtiva, Ja des de les primeres sessions, molts alumnes comencen a veure amb els ulls tapats. Al llarg de la darrera part de la sessió treballem per ampliar encara més la intuïció de cada infant, així com també la seva visión extraocular.

Nota: Si un nen o nena no aconsegueix activar la seva visió intuïtiva és perquè té traumes, i al llarg de les sessions l’instructor es centra a eliminar-los en la mesura que pot. Independentment de l’edat, tots els infants que reben aquest curs adquireixen el desenvolupament mental, ampliació de consciència i enfortiment de la voluntat que demostren els nens i nenes que activen la seva visión extraocular.

SEGONA PART; AMB LA FAMÍLIA

visión extraocular

RETROALIMENTACIÓ

Entre 15-30 minuts de treball amb els pares (mare i/o pare), sense la presència del fill/a. Durant aquesta estona, teniu una orientació per conèixer aspectes del subconscient dels vostres fills/es. Es recomanarà quin tracte particular pot necessitar cada un dels vostres fills/es, ja que tots els infants i joves són diferents i, per tant, cada un d’ells pot necessitar una mirada diferent, tenint en compte les seves característiques individuals.

visió extraocular

PRÀCTIQUES PER ENFORTIR LA VISIÓ INTUÏTIVA

A mesura que avancin les sessions, l’instructor donarà tasques als participants (en presència ja de la família) per fer durant el seu dia a dia i que els hi permetin mantenir la seva visió intuïtiva activada al llarg del temps. D’aquesta manera començaran a viure els beneficis d’aquesta visió intuïtiva i sobretot de la intuïció ampliada en contextos cotidians traient-ne profit per ells mateixos i sempre en favor de fer un món millor. Aquestes tasques no comportaran cap tipus de temps afegit a la vida dels infants ja que les podran fer simultàniament amb les seves activitats habituals.

Visión extraocular información

 

ALTRES CURSOS QUE ET PODEN INTERESSAR…

Coneixes algú que li interessi? Comparteix-ho amb ell!

Tenim nova web

Descobreix les últimes novetats i aprenentatges sobre la capacitat de veure-hi sense fer servir els ulls!

×