www.intuitu.cat

La visió cega i la visió intuïtiva

FRAGMENT DEL LLIBRE «LA VISIÓ INTUÏTIVA»

«La visió cega és un tipus de ceguesa poc freqüent. La persona que la pateix no té cap tipus de disfuncionalitat en el seu sistema visual, però en canvi sí que pateix una afectació greu al còrtex visual —a la part posterior del cervell—, on es produeix la visió.

Aquest fet fa que els seus ulls, a pesar de no veure-s’hi, segueixin operatius i captin informació visual i la traslladin, a través del nervi òptic, fins al tàlem —just a sobre de l’hipotàlem, on hi ha la glàndula pineal, que també està connectada a ells—. En el cas d’una persona vident, des del tàlem es desprèn una radiació òptica que es desplaça, per diferents camins, fins al còrtex visual on es produeix la visió. En alguns casos poc freqüents, un despreniment cerebral pot destruir el còrtex visual primari i deixar a la persona sense la possibilitat de processar les imatges que vénen de fora. En aquests casos podríem parlar de visió cega.

En el cas de la majoria d’invidents, els ulls o els nervis òptics poden haver patit alguna disfuncionalitat i per tant el tàlem es queda sense rebre informació de l’exterior. En canvi en el cas de les persones amb visió cega, el tàlem segueix rebent informació visual de l’exterior, però no la pot enviar —o més aviat no arriba— en el seu centre de processament.

El curiós d’aquests casos, i d’aquí que se l’anomeni visió cega, és que la informació visual queda dins del cervell però la part conscient de la persona no és capaç de processar-la, no té accés a ella. En canvi, el subconscient sí, i això fa que l’invident que la pateixi sigui capaç de reaccionar a estímuls que provenen de fora de forma inconscient, de vegades reflexa. Per exemple, poden esquivar objectes o descriure moviments de l’entorn, sense entendre ni què estan esquivant ni què és el moviment que han captat. En altres paraules, el subconscient sí que hi veu i intenta guiar a la persona.

visió cega

Tornem a la visió intuïtiva. Si realment, tal com defensa Shichida i altres investigadors, amb una reeducació de l’hemisferi dret es poden captar les informacions procedents de l’exterior i convertir-les en imatge, en aquest cas, els invidents amb problemes al còrtex visual tindrien més possibilitats de recuperar una certa visió.

En canvi, si les teories dels defensors de l’hemisferi dret no fossin correctes, i en conseqüència la visió intuïtiva necessités, igual que la visió normal, un còrtex visual en ple rendiment per tal d’ajudar a acabar de formar les imatges, malgrat que el seu subconscient seguiria rebent informació seria totalment impossible ajudar-los des del nostre tema d’estudi.

Però tot plegat, de moment això no són més que algunes possibilitats que fins que no es puguin dur a terme més experiments científics amb electroencefalogrames per detectar quines parts del cervell realment s’activen quan l’individu està fent servir la seva visió intuïtiva no podrem acabar de descobrir.

El que sí que és cert, i ens ensenya aquesta disfuncionalitat, és que el poder del subconscient és molt gran i fins i tot en el cas de persones amb aquesta particular afectació, aquest els pot ajudar i donar pistes del què està passant a fora d’una manera intuïtiva.»

UNA MICA MÉS D’INFORMACIÓ SOBRE LA VISIÓ CEGA

 

FRAGMENT DEL LLIBRE «LA VISIÓ INTUÏTIVA»

llibre visió intuïtiva

 
CURSOS QUE OFERIM
Visión extraocular
Visión extraocular Barcelona

Coneixes algú que li interessi? Comparteix-ho amb ell!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×