www.intuitu.cat

Curs VEO® per a joves

1. EL MÈTODE VEO PER ADOLESCENTS I JOVES

Si encara no saps què és el mètode VEO, et recomanem que primer llegeixis aquesta pàgina enllaçada (El Mètode VEO). Si ja ho coneixes, aquí t’adjuntem més informació per saber com des de la Visió Extraocular podem ajudar els teus fills, d’entre dotze i divuit anys, i com es desenvolupen les sessions.

1.1. BENEFICIS DEL CURS PER ADOLESCENTS I JOVES

AUGMENT DE LA SEGURETAT I L’AUTOESTIMA

Per tal d’activar la VEO treballarem aspectes emocionals, que provocaran un augment de la confiança, la seguretat, l’autoimatge i l’autoestima del teu fill o filla.

AUGMENT DE L’ATENCIÓ I LA CONCENTRACIÓ

Amb aquest mètode es desenvolupa i augmenta la capacitat de mantenir l’atenció i l’enfocament, ajudant a desenvolupar les àrees cerebrals quotidianes amb major eficiència.

AUGMENT DE LES SEVES CAPACITATS

L’augment de l’ autoestima, i de la capacitat per concentrar-se permetran que el teu fill/a sigui més eficient en el que es plantegi i expandeixi el límit de les seves capacitats i mostri més facilitat davant dels aprenentatges.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Eliminant les experiències limitadores el teu fill o filla esdevindrà una persona autèntica i original; serà ella mateixa, menys influenciable i més segura en les seves relacions. Prendrà consciència del seu propi ser i podrà viure de forma més equilibrada i tranquil·la amb ella mateixa.

ACTITUD POSITIVA

Gràcies al mètode VEO els alumnes esdevenen més conscients del món que ens envolta; persones, animals, plantes, etc. I amb l’expansió d’aquesta consciència l’alumne tindrà una actitud més positiva i responsable davant de la família, els amics, els nous reptes, i tot allò que els envolta.

1.2. COM ÉS EL CURS?

DURACIÓ

El curs dura deu sessions a raó d’una sessió per setmana, on els estudiants desenvoluparan la seva VEO i desenvoluparan les seves capacitats i habilitats.

PERSONALITZAT

Les sessions són individuals per atendre millor les necessitats de cada alumne i s’adapten les activitats a la seva edat i nivell.

LÚDIC

Per tal d’afavorir l’aprenentatge amb la visió extraocular es realitzen diferents jocs i activitats de caire lúdic, tot i que pels joves també es combina amb activitats curriculars per tal de reforçar certs aspectes o continguts acadèmics.

1.3. COM FUNCIONEN LES SESSIONS?

Les sessions es divideixen en dues parts. Una primera part que sol durar una hora (aproximadament) i que es realitza amb els joves amb els ulls tapats. I una segona part que sol durar entre 15 i 30 minuts de treball amb els pares.

PRIMERA PART; AMB ELS JOVES

Visió extraocular

A partir d’exercicis mentals i físics buscarem un estat de relaxació i concentració que permeti al jove poder treballar bé al llarg de la sessió. Afavorirem que el cervell treballi en l’estat alfa afavorint així que els beneficis de la sessió quedin més integrats.

A partir de certes imatges explorarem el subconscient i la percepció que el jove té d’aspectes importants de la seva vida i treballarem per eliminar aquelles experiències limitadores que puguin sorgir a partir d’aquesta exploració. Es complementarà amb la neteja dels 10 cossos*.

visió extraocular Barcelona

La pràctica de la visió extraocular no sol començar a la primera sessió, ja que a partir dels 12 anys ja acumulem moltes més experiències limitadores que ens impedeixen desenvolupar el nostre potencial i que primer cal eliminar. A partir de la tercera o quarta sessió es sol iniciar les pràctiques.

Nota: A partir dels 12 anys les possibilitats d’activar la Visió Extraocular es redueixen degut a l’enfortiment de les creences, fent que cada vegada resulti més difícil obrir-nos cap aquesta possibilitat. Per això, amb els joves sovint realitzem dinàmiques com la neteja dels deu cossos abans d’intentar activar la seva VEO.

visió extraocular

LA NETEJA DELS DEU COSSOS

Es tracta d’una eina per resoldre problemes que tenen a veure amb l’autoconfiança, l’autoimatge i la pròpia autoestima. Rep el nom de la neteja dels 10 cossos ja que ens desfem de tot allò que ens ha portat a viure un problema de forma repetida ja sigui des d’un pla físic, mental, espiritual, etc. i escollim com decidim viure a partir d’ara per no seguir cometent els mateixos errors ni vivint el mateix patiment que aquesta situació ens genera.

SEGONA PART; AMB LA FAMÍLIA

RETROALIMENTACIÓ

Entre 15-30 minuts de treball amb els pares (mare i/o pare), sense la presència del fill/a. Durant aquesta estona, teniu una orientació per tal que sigueu els millors educadors dels vostres fills/es que pugueu ser. Es recomanarà quin tracte particular o educació singular li heu de donar a cada un dels vostres fills/es, ja que tots els infants són diferents i, per tant, cada un d’ells ha de ser educat de manera diferent, tenint en compte les seves característiques individuals.

PRÀCTIQUES PER ENFORTIR LA VEO

A mesura que avancin les sessions, l’instrucor donarà tasques als estudiants (en presència ja de la família) per fer durant el seu dia a dia i que els hi permetin mantenir la seva VEO activada al llarg del temps. D’aquesta manera començaran a viure els beneficis del VEO en contextos cotidians traient-ne profit per ells mateixos i sempre en favor de fer un món millor. Aquestes tasques no comportaran cap tipus de temps afegit a la vida dels infants ja que les podran fer simultàniament amb les seves activitats habituals.

Preus
Preu per sessió: 50€
Les sessions tenen una durada aproximada d’una hora i trenta minuts.
Visión extraocular información

ALTRES CURSOS QUE ET PODEN INTERSSAR…

Visión extraocular

visió intuïtiva
Coneixes algú que li interessi? Comparteix-ho amb ell!

Tenim nova web

Descobreix les últimes novetats i aprenentatges sobre la capacitat de veure-hi sense fer servir els ulls!

×