Visió Intuïtiva per Adults

visió intuïtiva

Mètode per a adults per veure sense els ulls; la intuició ampliada

Si encara no saps què és veure sense els ulls, et recomanem que primer llegeixis aquest article. Si ja ho coneixes, aquí t’adjuntem més informació per saber com és possible veure sense els ulls i en què consisteix la intuició ampliada.

En el mètode per a adults hem seleccionat els millors exercicis dels set mètodes que hem estudiat per a desenvolupar les capacitats oblidades de la ment com la intuïció fins al seu màxim potencial. També utilitzem tècniques de ThetaHealing per ajudar a desbloquejar creences limitadores, i treballem amb olis essencials per acabar de reafirmar i acompanyar tot el procés. 

 

1.2. COM ÉS EL CURS?

DURACIÓ

El curs dura deu sessions a raó d’una sessió per setmana, on desenvoluparas la teva intuició així com també les seves capacitats i habilitats, i treballaràs amb la teva visió sense els ulls. 

PERSONALITZAT

Les sessions són individuals per atendre millor les necessitats de cada persona, així com potenciar els objectius i treballar aprofundint amb les creences i els valors personals, habilitats i capacitats. 

EXERCICIS EXTRA

També t’emportaras exercicis que farás entre una sessió i una altra, d’aproximadament 10 minuts al dia, per aprofundir en les teves capacitats. Aquest punt és imprescindible per un aprofitament òptim del curs. 

BENEFICIS DEL CURS D’INTUICIÓ AMPLIADA

Amb el mètode per a adults no només tindràs la possibilitat de fer exercicis per desenvolupar la teva capacitat de veure-hi amb els ulls tapats, sino que treballaràs en molts altres aspectes que significaràn un canvi essencial en el teu dia a dia. 

Per activar la intuició ampliada treballarem aspectes emocionals que tindran una gran repercussió positiva en la propia confiança, seguretat, l’autoimatge i l’autoestima. Podràs solucionar aquells aspectes de la teva personalitat o el teu passat que estan bloquejant la teva intuició i les teves capacitats. 

 

Mitjançant els exercicis durant les sessions, treballarem per facilitar que tinguis el control per entrar en estat Alfa, i per tant aumentaras la teva capacitat de mantenir l’atenció i l’enfocament en la teva vida diària. Després d’unes quantes pràctiques podràs entrar fàcilment a estat Alfa sempre que vulguis.

Una part dels adults acosegueix en les 10 sessions veure sense els ulls, però absolutament tots els participants presenten un augment en les capacitats mentals com més facilitat en aprenentatges, més plasticitat mental, una intuició desenvolupada, facilitat de comprensió i empatia.

Eliminant les experiències limitadores i les creences que no et deixen aconseguir els teus objectius, recuperaras la teva essència autèntica i original, més segura en les teves relacions i objectius, menys influenciable i autèntica.

Gràcies a aquest mètode per a adults, desenvoluparas una major consciència de l’entorn i de tu mateix, aconseguint l’equilibri entre les facetes de la teva vida. Tenir una intuició ampliada et portarà a presentar una actitud positiva i constant davant dels reptes, entorn emocional i entorn laboral.

 

 

 

 

1.3. COM FUNCIONEN LES SESSIONS?

Les sessions amb adults funcionen de diferent manera que amb els infants. L’estructura de les sessions varia segons les necessitats de cada adult, però normalment consten de cinc parts diferents; una primera part d’estat Alfa, una segona part de treball de creences, una tercera part d’exercicis i entrenament de la visió sense ulls, una quarta part de reeducació del cervell dret i una cinquena part de retroalimentació. 

 

 

L’ESTAT ALFA

A partir d’exercicis mentals i físics buscarem un estat de relaxació i concentració que t’ajudi a entrar en estat Alfa o Theta segons la sessió. D’aquesta manera serà més fàcil poder accedir a la intuició, responsable de la visió sense els ulls. A més a més dins d’aquests dos estats podras treballar de forma més profunda amb les teves creences.

TREBALL DE CREENCES

A partir d’uns exercicis específics explorarem el subconscient i la percepció que tens d’aspectes importants de la vida, i com aquests aspectes estan influenciant en els teus resultats i les teves experiències. També treballarem per eliminar aquelles experiències limitadores que puguin sorgir a partir d’aquesta exploració. Aquesta part de les sessions sol demandar més atenció en adults, ja que se solen tenir més vivències que limiten el fet de creure en un mateix o en l’entorn. 

ENTRENAMENT I EXERCICIS

En la tercera part de la sessió practicarem la visió sense ulls i la intuició ampliada.  Captarem informació amb els ulls embenats i apendrem a treballar i interpretar aquest nou llenguatge. En cada sessió pujarem el nivell d’intuició fins a aconseguir captar imatges del tipus visual sense utilitzar els ulls físics.

Nota: Si un adult no aconsegueix activar la seva visió sense ulls és majoritàriament per dos motius; perquè no segueix els exercicis de 10 minuts de pràctica diària, o perquè hi ha creences que estan limitant el seu potencial innat. Al llarg de les sessions l’instructor es centrarà en eliminar tots els bloquejos que puguin influir tant en la visió sense ulls, com en el dia a dia de la persona. El mínim objectiu per als adults en les 10 sessions serà poder distingir colors amb els ulls embenats i activar la intuició ampliada.

REEDUCACIÓ DE L’HEMISFERI DRET

Per activar la intuició ampliada i la visió sense els ulls, fa falta treballar per igual amb els dos hemisferis cerebrals, però en la nostra cultura hem deixat de fer servir algunes de les funcions de l’hemisferi cerebral dret, per tant cal reeducarlo amb les seves habilitats. També treballarem amb aquests exercicis la glàndula pineal, i donarem consells per ajudar a descalcificar-la i activar-la.   

RETROALIMENTACIÓ

La quarta part de la sessió serà un treball de retroalimentació per comentar i orientar el treball a fer durant aquella setmana. Els temes a treballar i els exercicis seràn diferents cada setmana, i caldrà un seguiment constant per aprofitar al màxim les capacitats treballades.  Seràn exercicis de connexió entre els dos hemisferis cerebrals, pràctica de la visió sense els ulls, revisió de les creences i experiències limitants… 

 

 

Visión extraocular información

 

ALTRES CURSOS QUE ET PODEN INTERESSAR…

Visión extraocular

Visión extraocular Barcelona
Coneixes algú que li interessi? Comparteix-ho amb ell!
×